QUÈ SÓN LES PRÒTESIS DENTALS?

Una pròtesi dental és un element artificial destinat a restaurar l’anatomia d’una o varies peces dentàries malmeses o perdudes, corregint al mateix temps la relació perduda entre el maxil.lar i la mandíbula, i recuperant la dimensió vertical necessaria per a una correcta masticació.

L’encarregat de fabricar aquests aparells o elements artificials, és el protèsic dental, qui realitza el treball en un laboratori dental rebent les indicacions de l’odontòleg, el qual treballa a la clínica dental.

Com cada cas és diferent, a la Clínica Dental Santa Perpètua estudiem les necessitats de cada pacient per poder oferir les millors alternatives amb la finalitat de protegir les dents en mal estat o recuperar dents perdudes mitjançant corones, ponts, pròtesis completes o pròtesis sobre implants.

protesis-dental-2

Les pròtesis dentals poden dividir-se en pròtesis fixes o pròtesis removibles.

PRÒTESIS DENTALS FIXES

Les pròtesis fixes poden realitzar-se sobre dents o sobre implants i són les més còmodes pel pacient ja que sent les noves dents com a propies. Aquest tipus de pròtesis permeten realitzar una vida normal sense haver d’aixecar la pròtesis cada vegada per higienitzar-la, si no que les cures que s’han de realitzar són les mateixes que les pròpies dents.

protesis-dental-1

PRÒTESIS DENTALS REMOVIBLES

Les pròtesis removibles són pròtesis que el pacient es pot treure i tornar a posar. Aquestes pròtesis s’aguanten sobre altres dents i/o mucosa.

En funció del suport les pròtesi poden ser:

Dentosuportades: Aquelles que són suportades per les dents pilars o remanents del pacient, que són dents naturals. Les dents poden conservar íntegrament la seva estructura, o poden ser (en la gran majoria dels casos) dents previament tallades per l’odontòleg. Un exemple en són les pròtesis fixes.

Mucosuportades: Aquelles que es suporten sobre el procés alveolar i la mucosa. Estan en contacte amb la geniva que és un teixit fibromucós. Les pròtesis completament mucosuportades són les típiques “dentadures postisses” (pròtesis completes de resina).

Dentomucosuportades: Aquelles que combinen els dos tipus de soports anteriorment citats, és a dir, es suporten tant en les dents remanents del pacient com en el procés alveolar i geniva. Són les pròtesis de metall, les pròtesis parcials de resina, i les pròtesis mixtes.

Prótesis Dental Removible | Santa Perpetua Clinica Dental

Sol·licita la teva cita